Skeda Jannar-Marzu 2016

Programm 1– Flimkien ma’ Dun. Salvinu Micallef, Direttur tal-Uffiċċju Missjunarji Pontifiċi

Programm 2– Flimkien ma’ Patri Joseph, Patri Franġiskan

Programm 3– Flimkien ma’ Dun. Frans Bonnici, l-ewwel direttur taċ-Ċentru Vokazzjonijiet Djoċesani

Programm 4– Flimkien ma’ Patri Terence Spiteri, Patri Agostinjan

Programm 5– Flimkien ma’ Dun. Albert Buhagiar, li bħalissa huwa l-Arċipriet tal-Mosta

Programm 6– Flimkien ma’ Dun George Schembri, li bħalissa qed iservi fil-parroċċa taż-Żurrieq

Programm 7– Flimkien mal-Qaddejja Taċ-Ċenaklu, li hija kommunita’ li tieħu ħsieb lil qassisin li joqgħodu fid-dar tal-Kleru

Programm 8– Flimkien Ma’ Dun Anton Gouder, Saċerdot Djoċesan

Programm 9– Flimkien ma’ Dun Mark Ellul, Surmast tal-iskola tas-Seminarju Minuri u jservi fil-parroċċa tal-Isla

Programm 10 – Flimkien ma’ Dun Carlo Calleja, Saċerdot Djoċesan

Programm 11 – Flimkien ma’ Dun Pawl Fenech, Saċerdot Djoċesan

 

Skeda April-Ġunju

Programm 1– Flimkien mal-Kan.Joseph Grech, arċipriet tas-Siġġiewi

Programm 2– Flimkien ma’ Dun Luke Cutajar li qed iservi fil-parroċċa ta’ Marsaskala

Programm 3– Flimkien mal-Vigarju Ġenerali Dun Joe Galea Curmi

Programm 4– Flimkien ma’ Dun Michael Bellizzi, eks-Direttur ta’ dan iċ-Ċentru u bħalissa qed iservi bħala kappillan                           f’Ħal Tarxien

Programm 5– Flimkien ma’ Dun.Eric Cachia SDB

Programm 6– Flimkien ma’ Dun Reuben Vella, Viċi tal-Parroċċa ta’ Bormla

Programm 7– Flinkien ma’ Dun.Reuben Gauci

Programm 8– Flimkien ma’ Dun Josef Mifsud, Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Ġużepp, Birkirkara

Programm 9– Flimkien ma’ Dun. Pawl Camilleri, li jservi fil-parroċċa tal-iklin.

Programm 10– Flimkien ma’ Dun Dunstan Xuereb, Saċerdot Djoċesan.

Skeda Sajf 2016

Programm 1– Flimkien ma’ Dun. Bastjan Caruana bit-tema is-sejħa mad-direttur spiritwali.

Programm 2 – Diskussjoni fuq il-play “Is-Sejħa” flimkien maż-żagħżagħ Raoul Ciappara, Mark u Matthew Ellis, Aaron Borda u Miguel Cauchi.

Programm 3 – Flimkien ma Dun Antoine Borg bit-tema tal-Quddiesa.

Programm 4 – Diskussjoni fuq il-feature dwar San Ġorġ Preca fejn għal-kompetizzjoni kellna il-mistoqsija dwar meta’ ordna saċerdot dan il-qaddis.

Programm 5 – Diskussjoni dwar l-għaqdiet tal-parroċċa flimkien ma’ Dun.Chris Ellul.

Programm 6 – Diskussjoni speċjali dwar il-WYD flimkien ma’ żagħżagħ li attendew għal din l-attivita’.

Programm 7 -Diskussjoni Flimkien ma’ Fr. Mark Ellul, surmast tal-iskola tas-Seminarju.

 

Tista taċċessa il-programmi kollha hawn