Fejn sejjer?

Qatt waqaft taħseb xi tfisser?

Ħajtek, l-eżistenza tiegħek għandha skop lil hinn mill-ħajja, il-mewt u t-taxxi.

 

Kif se twieġeb?

Kulma tagħmel (jew ma tagħmilx) għandu impatt fuq il-komunità tiegħek, il-

Knisja u d-dinja. Il-missjoni diġà ntefgħet quddiemna: li nxandru l-Bxara t-

Tajba; u lkoll li nwettqu dil-missjoni. Ma nistgħux niċħdu li fid-dinja tagħna

hemm bżonn tama, imħabba u bidla. Ma nistgħux ninsew il-fatt li hemm

aktar bżonn fil-Knisja tagħna għal żgħażagħ li jwieġbu b’mod kuraġġuż. U

forsi m’hemmx li xorta, leħen żgħir f’qalbek li jħeġġek għal aktar.

Is-sejħa qiegħda hemm – ser tismagħha u se twieġeb għaliha?