Posts by Aidan Gauci

1 Item

Sena A – Riflessjoni fuq l-ewwel ħadd tar-randan

by Aidan Gauci

Ġen 2, 7-9; 3, 1-7 Salm 50 (51), 3-4.5-6a.12-13. 14 u 17 Rum 5, 12-19 Mt 4, 4b Mt 4,1-11 Biex nitqadsu għandna nimxu fuq dak li qalilna  Sidna Ġesù Kristu,“Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja” (Mk 8, 34). F’dan iż-żmien tar-Randan, zmien tant għażiż għal-Knisja, l-għarusa ta’ Kristu, aħna, […]