Blog Minn Moses Galea

3 Items

Il-Fidi

by Moses Galea

L-Insara mhux biss jemmnu f’Ġesù u Alla, imma jemmnu tagħlim definittiv dwarhom. Li l-bniedem ikollu l-fidi tfisser li jafda f’Alla. Il-fidi toħodna lura għal Abraham. Alla għamel wegħda lil Abraham, u dan, għax kellu l-fidi f’Alla, emmnu, u baqa’ jittama sakemm il-wegħda li għamillu Alla seħħet. Il-fidi baqgħet xi ħaġa ħajja fost il-Lhud, infatti fi […]

Għalfejn dik il-Purċissjoni?

by Moses Galea

Il-Ġimgħa dieħla jibdew isiru l-purċissjonijiet tal-Ġimgha Mqaddsa. F’dawn il-purċissjonijiet naraw ħafna personaġġi mil-Bibbja. Kemm mit-Testiment il-Qadim kif ukoll mit-Testiment il-Ġdid. Kulħadd jieħu gost jieħu sehem fxi purċissjoni, kemm għax ħa nilbsu ta’ suldati, jew għax ħa nilbsu ta’ Appostlu, eċċ… Dawn il-purċissjonijiet isiru biex niftakru x’ġara fil-pjan tas-salvazzjoni li ħoloq Alla. Kien kemm personaġġi li […]

Grazzi

by Moses Galea

Int taprezza x’jagħmel Alla miegħek? Meta nitolbu, nirringrazjawh lil Mulej? Tirringrazjah talli tak ġurnata ġdida? Talli qed tieħu nifs? Talli qed timxi? Għal-Familja u dawk li jieħdu ħsiebek? Għal sħabek u ta’ madwarek? Kemm tirringrazja lil Mulej li tgħix ġo pajjiż ta’ paċi u bla gwerrer? Kemm tirringrazzjah talli għandek edukazzjoni u mezz biex tieħu […]