• “Nemmen fik, nittama fik, inħobbok; ħa tittwettaq fija r-rieda tiegħek”
  • "Jekk tħobbuni, tħarsu l-kmandamenti tiegħi; u jien nitlob għalikom lill-Missier u Hu jtikom il-Paraklitu biex jibqa’ magħkom għal dejjem" (Ġw 14,15-16)
Nilqgħukom f'dan is-sit elettroniku. L-iskop tagħna huwa li niskopru l-leħen t' Alla u l-pjanijiet li hu ħejja għalina.

Blog Posts Riċenti

Donazzjonijiet

Sabiex iċ-ċentru jkompli għaddej, iċ-ċentru jeħtieġ donazzjonijiet minnkom il-viżitaturi. Kull għajnuna hija apprezzata. Grazzi mill-quddiem.