• "Immarka l-istaġun tal-Avvent billi tħobb u taqdi lil ħaddieħor bl-istess imħabba u attenzjoni tal-Mulej" Santa Tereża
  • L-Avvent huwa vjaġġ lejn Betlehem, j'Alla nħallu lilna nfusna, nigu immexija mid-dawl ta' Alla magħmul bniedem
  • Mulej, Alla tagħna, ejja ħa teħlisna: itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi.
  • Powered by WP Tutor.io
Nilqgħukom f'dan is-sit elettroniku. L-iskop tagħna huwa li niskopru l-leħen t' Alla u l-pjanijiet li hu ħejja għalina.

Ħsibijiet Riċenti

Donazzjonijiet

Sabiex iċ-ċentru jkompli għaddej, iċ-ċentru jeħtieġ donazzjonijiet minnkom il-viżitaturi. Kull għajnuna hija apprezzata. Grazzi mill-quddiem.

Abbona għall-Espark illum!!

Tipi t'abbonamenti:

Leaders taċ-Ċentru

Direttur

Fr.Charlon Muscat

Direttur taċ-Ċentru Vokazzjonijiet Djoċesani

Blog Posts Riċenti

Attivitajiet li jmiss

Seek k-16

Seek-K 16

December 2, 2016 – December 4, 2016
19:00-13:00

The big questions of faith, life and calling are not answered easily. We encounter purpose and meaning when we experience challenge. Seek-k16 is a weekend designed to challenge men; spiritually, physically, and mentally. It’s about adventure, self-discovery, prayer, and pushing yourself to the limits. It’s also about vocation, getting real about who we are, where […]

Laqgħa Form 2

December 8, 2016
9:00-13:00

Jekk titħajjar tattendi, ibgħat E-Mail fuq info@vokazzjoni.com jew messaġġ fuq 79964557.

Live-In Forms 3 u 4

December 10, 2016 – December 11, 2016
9:00-13:00

Jekk titħajjar tattendi, ibgħat email fuq info@vokazzjoni.com